HAMPSHIRE DANISH OIL 0,5L

Varenr.
76HSFSDO6
Lager
Midlertidig utsolgt/Bestillingsvare
Pris
kr 175,00

Hampshire Sheen's  Danish  Oil  er matsikker og kompatibel med  EN71  leketøyforskrift.Den er trygg når den har tørket.Vår Danish oil er Tynnere,  mer  gjennomtrengende  og  mindre  stinkende enn  andre  danish oil,  vårt  produkt  inneholder bare ren Tung Olje og ingenkunstig  lakk,  harpikser  eller  andre  vegetabilske  oljer.
Løsningsmidlet  som brukes til å  hjelpe til med tørking  er  dearomatised  white  spirit,  som  er  mindre  irriterende  for  huden  og  lavere  i  lukt  enn  tradisjonell  white spirit,  og  er  helt biologisk nedbrytbar. Lett  å  bruke; mer  enn  50% TungOlje; Mat og Leketøy  Sikker (og  luktfri)  når  tørr; Dypt  gjennomtrengende  og  beskyttende:  Vil  ikke  flake  eller  skrelle av; Naturlig  vanntett. 
Leveres i  500ml  lakkerte  tinnflasker og  dobbelt  forseglet.

 H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene
EUH 066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud
P101 Hvis legehjelp er nødvendig, ha produktbeholder eller etikett
for hånden. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 Les etiketten før bruk.
P301+P310 VED SVELGING, kontakt Giftsentralen eller lege.
P331 Ikke fremkall brekninger
P501 Kast innholdet/beholderen i henhold til lokale/regionale/
nasjonale/internasjonale forskrifter.
Kast brukte filler i branntatt beholder.

Relaterte varer

Revivo Danish Oil 0,5 liter
kr 165,00