Epoksy og stabilisering

Her finner man utstyr for både å støpe samt stabilisere treverk.

Man skal være klar over at de fleste kjemikaler kan være giftig før de er herdet, man skal være aktsom ved bruk, bruke verneutstyr ved påføring, holde produktene unna barn.
på hvert produkt ligger det farekoder samt piktogrammer om hvilken fare de utgjør og anbefaler alle om å følge anvisninger.
De fleste produkter er ikke til fare når de har herdet.
Ved tvil om inntak ring giftsentralen +4722591300. Alle CPL produkter ligger i ECHA register.

miljøfare ny.jpgkronisk helsefare ny.jpghelsefare ny.jpgetsende ny.jpgbrannfare ny.jpgfølbar advarsel ny.jpg